Dải ngân hà

Một khi nỗi nhớ em biến thành dải ngân hà, thì em biết chạy đi đâu
—————————————————-
ĐIỂM DL RỪNG TRÀM TRÀ SƯ
Saomaitrasu@gmail.com
02966 502 299 - 02966 512 299
Van Tra Hamlet, Van Giao Commune, Tinh Bien District, An Giang Province.


 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
02966 512 299