Rừng Tràm Trà Sư

Địa chỉ: Ấp Văn Trà, Xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Hotline: 0296 6512 299 – 0296 6502 299

Fanpage: Rừng Tràm Trà Sư

Rừng Tràm Trà Sư trên Google Maps 

02966 512 299