Trà Sư - Thiên đường xanh ngập nước đã trở lại

Thiên đường xanh ngập nước đã trở lại

Muôn vàng bèo cám

__________________________________

ĐIỂM DL RỪNG TRÀM TRÀ SƯ
☎ 02966 502 299 - 02966 512 299
Van Tra Hamlet, Van Giao Commune, Tinh Bien District, An Giang Province.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
02966 512 299