Cú Muỗi Mỏ Quặp


Cú muỗi mỏ quặp mẹ và con

Cú muỗi mỏ quặp non

CÚ MUỖI MỎ QUẶP 


Tên khoa học: Podargidae
Đặc điểm: Chúng có miệng khi há ra giống miệng ếch, Chúng có mặt màu vàng và mỏ rộng với trên có một búi lông vũ cứng
Phân bố: Chúng được tìm thấy ở Ấn Độ và trên khắp miền nam châu Á tới Úc.
Nơi sống: Làm tổ trên nhánh cây
Thức ăn: Ăn côn trùng
Sinh sản: Thường đẻ từ ba quả trứng màu trắng, chim mái ấp vào ban đêm và chim trống ấp ban ngày.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
02966 512 299